Rapporter

ÄDELSTENSRAPPORTER

Rapporter som tjänst


Vi gör alla typer av identifiering avseende färgstenar och diamanter. Vi utför alltid nödvändiga tester för att kunna lämna en korrekt slutledning. Vår huvudsakliga produkt "Gem Brief" är färgkodad för att med endast en snabb blick kunna se vilken typ av ädelsten du har framför dig.

Idén till detta står Richard W Hughes från det Bangkokbaserade labbet Lotus Gemology bakom. Vi tyckte det var så smart att vi bestämde oss för att med idékläckarens väsignelse införliva det i vår egen produktion.

Priser för Utlåtande och Brief


Utlåtande är enbart tecknat på företagets brevpapper utan möjlighet till online-autenticering. Enbart gemmologens namnteckning och kontaktuppgifter. En Gem Brief är en fullständig rapport med de viktigaste parametrarna dokumenterade. Läs mer nedan.

Utlåtande och Brief Per Objekt

Mineral, Utlåtande - SEK 450

Färgsten, Utlåtande - SEK 520

Diamant, Utlåtande - SEK 520

Mineral Brief- €95 - 960 SEK

Färgsten Brief - €99 - 995 SEK

Diamant Brief - €99 - 995 SEK

Priser för Fullständig Rapport


Den fullständiga rapporten levereras i A5 format. Prestige rapporten för exklusiva stenar inkluderar en Gem Brief, fotomikrografier av inneslutningar samt bilder på olika typer av spektra. De kan alltid verifieras via webben.


Full rapport per objekt

Mineral Rapport - €150 - 1550 SEK

Färgsten Rapport - €195 - 1995 SEK 

Diamant Rapport - €210 - 2180 SEK


Prestige Rapport, per objekt


Prestige Gem Report - €250 - 2540 SEK

Ytterligare objekt och samma typ av  produkt vid samma tillfälle –  20 % rabatt.

UTLÅTANDEN


Den mest rudimentära av våra rapporter. Ett enkelt nedtecknat utlåtande över objektets ID.

GEM BRIEFS


Våra Gem Briefs är rapporter i kreditkortsstorlek med identifieringsdata och undersökningens slutledning. Rapporten kan verifieras online via QR-kod.


Se exempel här

FULL RAPPORT


Fullständiga rapporten har ytterligare information i jämförelse med en Brief. Exempelvis bild på objektet. Prestige rapporten inkluderar analysresultat och spektrumbilder från FTIR-, Raman- och Fotoluminiscenstester. En Gem Brief medföljer Prestige rapporten.