Rapporter

ÄDELSTENSRAPPORTER

Rapporter som tjänst


Vi gör alla typer av identifiering avseende färgstenar och diamanter. Vi utför alltid nödvändiga tester för att kunna lämna en korrekt slutledning. Vår huvudsakliga produkt "Gem Brief" är färgkodad för att med endast en snabb blick kunna se vilken typ av ädelsten du har framför dig.

Idén till detta står Richard W Hughes från det Bangkokbaserade labbet Lotus Gemology bakom. Vi tyckte det var så smart att vi bestämde oss för att med idékläckarens väsignelse införliva det i vår egen produktion.

Priser för Utlåtande och Brief


Utlåtande är enbart tecknat på företagets brevpapper utan möjlighet till online-autenticering. Enbart gemmologens namnteckning och kontaktuppgifter. En Gem Brief är en fullständig rapport med de viktigaste parametrarna dokumenterade. Läs mer nedan.

Utlåtande och Brief Per Objekt

Mineral, Utlåtande - SEK 325

Färgsten, Utlåtande - SEK 400

Diamant, Utlåtande - SEK 495

Mineral Brief- SEK 550

Färgsten Brief - SEK 895

Diamant Brief - SEK 920

Priser för Fullständig Rapport


Den fullständiga rapporten levereras med tillhörande Gem Brief. De har samma rapportnummer och kan alltid verifieras via webben.

Läs mer nedan.

Fullständig Rapport per objekt

Mineral Rapport - SEK 1150

Färgsten Rapport - SEK 1375

Diamant Rapport - SEK 1550

Ytterligare objekt och samma typ av  produkt vid samma tillfälle –  20 % rabatt.

UTLÅTANDEN


Den mest rudimentära av våra rapporter. Ett enkelt nedtecknat utlåtande över objektets ID.

GEM BRIEFS


Våra Gem Briefs är rapporter i kreditkortsstorlek med identifieringsdata och undersökningens slutledning. Rapporten kan verifieras online via QR-kod.


Se exempel här

FULL RAPPORT


Fullständiga rapporten har ytterligare information i jämförelse med en Brief. Exempelvis bild på objektet, analysresultat och spektrumbilder från FTIR-, Raman- och Fotoluminiscenstester. En Gem Brief medföljer rapporten.

Swedish Gem Lab


A modern and well equipped gemmological laboratory. State of the art tools from MAGI makes us well prepared for the difficult tasks of identifying gemstones and their treatments. Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

Swedish Gem Lab wholeheartedly recommends the tools from MAGI

CONTACT US

+46 76 308 44 14

EU VAT and F-skatt registered.

Payments:

Invoice, PayPal or Credit Card.


Privacy Statement

OPENING HOURS


By appointment only. Please contact us to book a suaitable time. We are commonly reachable via telephone the following hours.


Monday - Friday: 08:30 to 20:00

By e-mail and text message, any time.

© Copyright. All Rights Reserved.