Tjänster

TJÄNSTER
Lab Tjänster


Med mer än 30 års erfarenhet och det bäst utrustade ädelstenslaboratoriet i Sverige är vi övertygade om att vi kan hantera alla era gemmologiska behov. Från enstaka stenar till paket och självklart även smycken.


Ädelstens- och mineralidentifiering

Behandlingar i ädelstenar och pärlor

Diamantgradering och rapporter

Briefs och fullständiga rapporter för ädelstenar

FTIR analyser

Fotoluminescens och Raman analyser

UV-VIS-NIR analyser